هتل کوثر – رسام وب
اریان جام
آریان جام
دی 19, 1395
ایرن پروانه تبریز
ایران پروانه
دی 19, 1395

هتل کوثر

هتل کوثر

هتل کوثر تبریز

درباره هتل کوثر تبریز:

هتل کوثر در مرکز شهر تبریز قراره گرفته است که فقط با بازار تبریز یک کیلومتر فاصله دارد کنار ارک علیشاه و بازار کفش تبریز بنا شده است . این هتل به دلیل قرار گرفتن در مرکزشهر این امتیاز را دارد که به اکثر مکان های تاریخی مثل ارک علیشاه ، بازار بزرگ تبریز ، موزه آذربایجان ، امارت میدان ساعت تبریز،مسجد کبود ،خانه حیدرزاده ،موزه سنجش ، خانه استاد شهریار و چندین مکان های تاریخی و موزه های دیگرنزدیک است .